Tilskud til det frivillige sociale arbejde

Solrød Kommune afsætter årligt midler som støtter frivilligt socialt arbejde, der forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Det kan du søge tilskud til

Solrød Kommunes økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde ydes til de områder af den frivillige indsats, der kan supplere den kommunale indsats.

Sigtet med støtten er at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, men også at støtte aktiviteter som foregår uden for det som normalt henregnes som værende frivillige sociale organisationer. Det kan handle om aktiviteter, der forgår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger og virksomheder, og som har et tydeligt socialt sigte med et konkret forebyggende formål og som dermed bidrager til den enkelte borgers velfærd.

Det kan dreje sig om en indsats, der har til formål at forbedre livskvalitet for grupper af borgere og samtidig dæmme op for de stigende sociale og sundhedsmæssige udgifter til eks. sindslidende, misbrugere, flygtninge og ældreområdet.

I forlængelse af Solrød Kommunes sundhedsstrategi kan det være indsatser, der understøtter og forbedrer sundheden for grupper af borgere, der ellers vil være truet af faldende funktionsniveau som følge af kroniske sygdomme eller alderdom.

Solrød Kommune ønsker bl.a. at støtte følgende områder:

 • Rådgivning.
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.
 • Ledsageordninger på frivillig basis.
 • Besøgsvenner til eks. handicappede, ældre og unge med særlige udfordringer.
 • Organisering af indkøbsordning for handicappede og ældre.
 • Foreninger og organisationer, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 • Sociale caféer og væresteder.
 • Støtte til aktiviteter, der virker sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til sociale problemers opståen og udbredelse.
 • Tiltag, der kan øge borgernes opmærksomhed på frivillige sociale aktiviteter samt bidrage til rekrutteringen af frivillige ildsjæle.

Hvem kan søge?

Frivillige foreninger eller initiativer med lokal forankring i Solrød Kommune kan ansøge om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktiviteter.

Sigtet med støtten er at styrke den frivillige sociale indsats, der foregår både i de frivillige sociale foreninger, men også at støtte aktiviteter som foregår i tilknytning til fx boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger og virksomheder. Der skal være et tydeligt socialt sigte med et konkret forebyggende formål. 

Sådan søger du

Når du ansøger, skal du benytte dette ansøgningsskema.

Ansøgningen kan afleveres i eller sendes til Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand. Att. Helene Pihl

Ansøgningen kan også sendes sikkert til Solrød Kommune fra din e-boks eller fra din forenings digitale postkasse.

 • Vælg evt. ”Øvrige henvendelser”.
 • Skriv "Tilskud til frivilligt socialt arbejde" i emnefeltet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for tilskud til 2019 er overskredet, og der kan søges igen næste år. Nærmere information kommer her på siden senere på året.

Spørgsmål?

Du skal være velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Helene Pihl, hhp@solrod.dk eller tlf. 2364 8908, hvis du er i tvivl om noget.

I Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde kan du læse mere om, hvordan det frivillige sociale arbejde understøttes.

Til jer der modtager støtte i år

Senest d. 15. januar 2019 skal I indsende rapporteringsskema og regnskab. Rapporteringsskemaet finder I her.

Rapporteringsskemaet kan afleveres i eller sendes til Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand. Att. Helene Pihl

Rapporteringsskemaet kan også sendes sikkert til Solrød Kommune fra din e-boks eller fra din forenings digitale postkasse.

 • Vælg evt. ”Øvrige henvendelser”.
 • Skriv "Tilskud til frivilligt socialt arbejde" i emnefeltet.
Siden er sidst ændret: 21-06-2019 Til top