Definitioner på frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde dækker over flere forskellige organiseringsformer og foreningstyper. Få et hurtigt overblik her.

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er en aktivitet eller handling, der udføres af en frivillig person. Det vil sige at handlingen skal udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang og uden at personen trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke udfører opgaven. Frivilligt arbejdet må ikke være lønnet, skal være formelt organiseret og skal være til gaven for andre end én selv og ens familie. (Kilde: Frivilligrådet, 2017)

Defintion af frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer." (Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde, 2017)

Frivillige sociale foreninger

Frivilligt socialt arbejde udføres ofte af frivillige tilknyttet frivillige sociale foreninger. De frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have en bestemt mærkesag eller et særligt fokus på usatte borgere, der er har nogle udfordringer i dagligdagen. Det kan fx være i forhold til deres økonomiske rådighed, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, nytilkomne flygtninge og integration, misbrug eller lignende.

Eksempler på frivillige sociale foreninger i Solrød Kommune:

  • Lænken
  • Integrationsgruppen i Solrød
  • Solrød Solisterne
  • ADHD foreningen
  • Ældresagen
  • Venligboerne i Havdrup
  • Bedre Psykiatri
  • .... og mange flere

Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger laver aktiviteter for og med egne medlemmer, typisk idræts- og kulturelle foreninger og aftenskoler. Formålet med denne type forening er, at styrke den generelle folkeoplysning og derigennem medlemmerne evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og blive aktive demokratiske borgere med samfundssind. Der stilles bestemte krav til folkeoplysende foreninger mht. kontingenter og antal bestyrelsesmedlemmer. Omvendt har denne type forening særlige rettigheder i henhold til Folkeoplysningsloven. 

Andre typer af frivilligt arbejde

Kommunale frivillige laver frivilligt arbejde på en kommunal institution fx en børnehave eller et plejecenter. Kommunale frivillige er ofte hververet direkte af institutionen og ikke igennem et samarbejde med en frivillig forening eller organisation.

Selvorganiserende frivillige bruges om frivillige der laver frivilligt arbejde uden for foreninger og kommunen. Ofte planlægges de frivillige aktiviteter uformelt via netværk eller platforme på internettet. 

 

Siden er sidst ændret: 23-11-2017 Til top