Solrød Kommunes Frivillighedspris

Hvert år afholder Solrød Kommune frivillighedsaften, som er en anerkendelse og fejring af det frivillige sociale arbejde i kommunen. Denne aften uddeler borgmesteren også årets Frivillighedspris.

I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement. Vi har ildsjæle, der med stor energi skaber fællesskab, nærvær og sundhed rundt om i hele kommunen.

Derfor uddeler Solrød Kommune hvert år en Frivillighedspris - og du kan hvert år være med til at bestemme hvem, der skal modtage den. 

Frivillighedsprisen blev stiftet af byrådet i 2009 og gives som påskønnelse af en person, en gruppe eller en forening, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune.

Solrød Kommunes Social-, sundheds- og fritidsudvalg udvælger prismodtageren. Med prisen følger også 7.000 kr.

Formålet med frivillighedsprisen er:

  • at fremme det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune.
  • at markere og anerkende det sociale engagement, som frivillige yder.
  • at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige ildsjæle i samfundet til inspiration for andre.

Kriterierne for tildeling af frivillighedsprisen:

Modtageren af frivillighedsprisen er en person, en gruppe eller en forening, som har:

  • gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i kommunen.
  • styrket sundhed, livskvalitet og trivsel for en gruppe udsatte borgere.
  • løbende taget initiativer eller sat gang i nye aktiviteter på det frivillige sociale område.
  • skabt positiv opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde.
  • været et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige.

Ikke alle kriterier behøver være opfyldt.

Alle enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner eller ansatte kan indstille til frivillighedsprisen. Man skal være hjemmehørende i Solrød Kommune eller via engagement eller ansættelse have forbindelse til kommunen.

Alle enkeltpersoner, grupper eller foreninger kan indstilles til frivillighedsprisen. Man kan dog kun indstilles for en indsats for borgere i Solrød Kommune.

Læs mere om Solrød Kommunes Frivillighedspris.

Siden er sidst ændret: 28-05-2024 Til top