Indstillinger til Frivillighedsprisen 2022

Der kan nu indsendes indstillinger til, hvem der skal modtage prisen i 2022.

Brug dette indstillingsskema

I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement. Vi har ildsjæle, der med stor energi skaber fællesskab, nærvær og sundhed rundt om i hele kommunen. 

Solrød Kommunes Frivillighedspris gives som påskønnelse af en person, en gruppe eller en forening, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune.

Der kan nu indsendes indstillinger til, hvem der skal modtage prisen i 2022.

Frist for modtagelse af indstilling er d. 28. august. 

Kriterierne for tildeling af frivillighedsprisen:

Modtageren af frivillighedsprisen er en person, en gruppe eller en forening, som har:

  • gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i kommunen.
  • styrket sundhed, livskvalitet og trivsel for en gruppe udsatte borgere.
  • løbende taget initiativer eller sat gang i nye aktiviteter på det frivillige sociale område.
  • skabt positiv opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde.
  • været et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige.

Ikke alle kriterier behøver være opfyldt.

Frivillighedsprisen er på 7.000 kr., og den uddeles hvert år ved frivilligaftenen – i år d. 24. oktober 2022

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Frivilligkonsulent Nina Gregersen på tlf. 5618 2378 eller mail afc@solrod.dk

 

Siden er sidst ændret: 08-06-2022 Til top