SøgeresultatSøgeresultat

Søg tilskud til en ny aktivitet

Du kan søge § 18 tilskud løbende, hvis du overvejer at starte en ny frivillig social aktivitet.

Solrød Kommune afsætter årligt midler, som støtter frivilligt socialt arbejde, der forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Disse midler kan hvert år søges inden d. 1. november, men du kan løbende søge midler til opstart af en ny aktivitet. Dette kan lade sig gøre, fordi tilbagebetalte midler fra året før samt en mindre del af puljen på 10.000 kr. kan tildeles administrativt til nye initiativer og aktiviteter, der startes i løbet af året. Ubrugte midler overgår til næste års pulje.

Der anvendes det samme ansøgningsskema og kriterierne for tilskud er de samme. Hent ansøgningsskemaet her.

---------

Formålet med § 18-tilskuddet er at styrke det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune. Tilskuddet skal være med til både at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale indsatser, samt sikre at igangværende aktiviteter kan fortsætte.

Læs mere om § 18