Øvrige puljer i Solrød Kommune

Der er flere puljer og tilskudsmuligheder, som du med fordel kan kende til, når du er involveret i frivilligt socialt arbejde.

Kultur og Fritid i Solrød Kommune administrerer en række puljer og støtteordninger. I forhold til at søge tilskud til frivillige sociale aktiviteter kan du med fordel overveje, om din idé til en social aktivitet kan støttes med tilskud herfra. Vær især opmærksom på følgende muligheder:

Udviklings- og initiativpuljen

Puljen kan søges løbende og formålet er at støtte udviklingsarbejde og initiativer. Der ydes støtte til udviklingsarbejde, enkeltstående arrangementer, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, virksomhed af tværgående karakter, herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Folkeoplysningsudvalgets integrationspulje

Puljen kan søges løbende og formålet er at fremme og understøtte integration af flygtninge bosat i Solrød Kommune. Der ydes støtte til udstyr og medlemskaber, der anses for almindelige og nødvendige for udøvelse af fritidsaktivitet. Der ydes også støtte til udgifter i forbindelse med  arrangementer, hvori flygtninge deltager.

Tilskud til kulturelle formål

Puljen kan søges løbende og formålet er at skabe incitament, at understøtte, at profilere og øge kvaliteten i kulturarrangementerne. Der ydes bl.a. støtte til kulturarrangementer og aktiviteter som udstillinger, koncerter eller lignende arrangementer.

Rekvisitpuljen

Der er ansøgningsfrist 1. februar og formålet er at give foreninger og borgere mulighed for at anvende rekvisitter i deres daglige aktivitet.

Læs mere om ovenstående puljer samt øvrige puljer og tilskudsmuligheder. 

Siden er sidst ændret: 01-09-2019 Til top