Tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18

Solrød Kommune afsætter årligt midler, som støtter frivilligt socialt arbejde, der forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Formålet med § 18-tilskuddet er at styrke det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune. Tilskuddet skal være med til både at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale indsatser, samt sikre at igangværende aktiviteter kan fortsætte.

I det følgende kan du læse om puljen; kriterier og ansøgning. Frivilligkonsulenten i Aktivitets- og Frivilligcenteret står til rådighed med vejledning om ansøgning og rapportering.

Tilskud i 2021

OBS! Muligheden for at ansøge om tilskud til brug i 2021 er udløbet, men du har mulighed for at søge midler til nye initiativer, dog kun i begrænset omfang. 
Benyt dette ansøgningsskema. 

Du er altid velkommen til at kontakte frivilligkonsulenten for yderligere information hhp@solrod.dk, 5618 2469.

Læs også om § 18-tilskuddet i bilaget til Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.

Siden er sidst ændret: 15-03-2021 Til top