Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) består af et daghjem, et demensdaghjem (Oasen) samt Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Til daghjemmene visiteres borgere efter serviceloven med det formål at skabe berigende aktiviteter, der kan øge livskvalitet samt vedligeholde og stimulere det psykiske, fysiske og sociale funktionsniveau.

Aktivitets- og Frivilligcenterets overordnede formål er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og understøtte frivillige sociale initiativer og aktiviteter.

Centerets brugere og frivillige er et bredt udsnit af kommunens borgere eller borgere med en særlig tilknytning til kommunen. Alle kategorier af borgere kan benytte sig af husets tilbud, som drives af frivillige. De frivillige i AFC varetager forskellige funktioner i forbindelse med arrangementer, frivilligcafé samt en lang række hobby- og fritidsbetonede aktiviteter.