Daghjemmet

Daghjemmet er et aktiverende tilbud til borgere med særlige behov for hjælp til blandt andet pleje, omsorg, socialt samvær og/eller vedligeholdelsestræning. Tilbuddet kan også bruges til aflastning af pårørende. 

For at komme i daghjemmet skal det vurderes, hvilken hjælp der er behov for. Denne vurdering foretager en visitator i kommunen. Bliver du visiteret til en plads, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra daghjemmet. 

Daghjemsgæsterne kommer på faste dage - nogle en, andre flere dage om ugen. 

Tilbuddet omfatter:

  • et alsidigt aktivitetstilbud og mulighed for ture ud af huset
  • socialt samvær 
  • mulighed for at købe varm middagsmad og smørrebrød i Frivilligcaféen
  • hjælp til vedligeholdelsestræning 

Daghjemsgæsterne bliver medindraget i planlægning af aktiviteter og udflugter.

Hvad koster det?

Det er gratis at benytte daghjemmet. I forbindelse med nogle typer aktiviteter betales for materialer til eget forbrug, og ved eventuel deltagelse i ture ud af huset kan der også være egenbetaling. 

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 9.00 – 15.00 Onsdag: Kl. 9.00-15.45

Kørsel

Der er mulighed for kørsel til og fra daghjemmet efter gældende takster.

Kørsel til daghjem/dagcenter koster 367,00 kr. pr. måned pr. 1. januar 2019.

Siden er sidst ændret: 03-09-2019 Til top