OASEN (demensdaghjem)

Daghjemmet ”Oasen” er Solrød Kommunes daghjem for borgere med demens eller symptomer på demens. Daghjemmet er indrettet, så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er let genkendelige fra hverdagen. 

Borgere kan efter behov blive visiteret til en plads i daghjemmet én til fem dage om ugen. Få mere information om tilbuddet hos kommunens demenskoordinatorer.

Kontakt til demenskoordinator

Træffes på telefon 56 18 24 41 eller på email: Demensteam@solrod.dk  

Det er muligt at indtale en besked på telefonsvarer, som besvares hurtigst mulig.

Siden er sidst ændret: 03-09-2019 Til top