Centerråd

AFC har et Centerråd, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med brugere, frivillige og ansatte, at sikre, at huset drives i overensstemmelse med brugernes ønsker og interesser, husets ånd samt det politisk besluttede funktionsgrundlag.

Centerrådet består af syv medlemmer, hvoraf de seks er valgt af og blandt centerets brugere, og det sidste medlem er lederen af Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der afholdes valg til Centerrådet hvert år i novembermåned, og alle brugere har mulighed for at stille op til valg. 

Hvis du vil vide mere om Centerrådets arbejde og valgprocessen, er du velkommen til at kontakte AFC.

Siden er sidst ændret: 03-09-2019 Til top