Funktionsgrundlag

Definition af Aktivitets- og Frivilligcenteret

Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter består af et daghjem, et demensdaghjem (Oasen), Frivilligcenteret og Aktivitetscenteret.

Daghjemmenes brugere er borgere, der har brug for meget støtte og som visiteres efter serviceloven.

Frivilligcenteret er center for det frivillige sociale engagement og foreningsliv i Solrød Kommune. Centerets overordnede formål er at understøtte og skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og understøtte frivillige sociale initiativer.

Aktivitetscenterets brugere og frivillige er et bredt udsnit af kommunens borgere eller borgere med en særlig tilknytning til kommunen. Alle kategorier af borgere kan benytte sig af husets tilbud, som drives af frivillige, og som både dækker over flere grundlæggende funktioner i huset samt en lang række hobby- og fritidsbetonede aktiviteter.


Solrød Kommune definerer frivilligt socialt arbejde således:

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.
 

Funktionsgrundlag for Aktivitets- og Frivilligcenter

I Solrød Kommune byder vi de frivillige velkommen.

Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for alle.

Som frivillig kan man gøre en meningsfuld indsats ved at udføre et frivilligt arbejde, der giver enkeltindivider og grupper øget velfærd eller omsorg, som sigter på at løse velfærdsudfordringer. Som borger kan man deltage i nye og anderledes aktiviteter og måske være med til at udvikle aktiviteterne, og som medarbejdere i kommunen kan vi få ny inspiration og mere tid til kerneopgaverne.

Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Solrød Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for deres samfund og giver noget af sig selv. Denne kultur vil kommunen gerne sikre bliver ved og samtidig udbygges.

Formål:

Aktivitets- og Frivilligcenteret har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune; herunder formidling af information om ”Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.” 

Hovedopgaver:

 • At være samlingssted for det lokale frivillige arbejde.
 • At formidle information om frivilligt socialt arbejde i Solrød Kommune, herunder oprette og vedligeholde hjemmeside og andet informationsmateriale.
 • At formidle kontakt mellem personer, der har lyst til at deltage i frivilligt socialt arbejde og de foreninger/grupper, der har brug for en frivillig indsats, herunder formidling af Frivillig-job-bank.
 • At skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Aktivitets- og Frivilligcenteret.
 • At afholde temaarrangementer i forhold til udvikling af frivilligt socialt arbejde.
 • At hjælpe nye initiativer på vej.
 • At bistå foreninger/grupper/enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde, med hjælp til f.eks. adgang til pc, printer, kopimaskine, udfærdigelse af ansøgninger til puljer og fonde samt hjælp til synliggørelse i lokalsamfundet.     
 • At formidle kontakt mellem erhvervsdrivende og det frivillige sociale område omkring fælles aktiviteter.
 • At samarbejde med institutioner i kommunen om at styrke frivilligheden.

Målgruppe:

Alle borgere, foreninger og organisationer med tilknytning til Solrød Kommune som sikrer åbenhed i deres aktiviteter med interesse for frivilligt socialt og humanitært arbejde.

 

Åbningstid:

Aktivitets- og Frivilligcentret er åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Derudover er der åbent, såfremt der er frivillige til stede til at tage ansvar for aktiviteten i det pågældende tidsrum.  


Organisering:

Lederen af Aktivitets- og Frivilligcentret er overordnet ansvarlig for den daglige drift af huset, men en række funktioner og opgaver er udlagt til Centerrådet, jf. rådets vedtægter.

Centerråd:

Centerrådet består af 4-6 medlemmer, hvoraf minimum 4, maks 5 er valgt af og blandt centerets brugere, og det sidste er lederen af Aktivitets- og Frivilligcenteret


Fælles værdier:

For alle der benytter Aktivitets- og Frivilligcenteret er fastlagt en række grundlæggende principper og værdier.

Alle grupper/foreninger:

 • er som udgangspunkt åbne for nye brugere.
 • har et aktivt samvær med fokus på bedre sociale netværk og aktiviteter, der skaber overskud og energi for brugerne.
 • er selvkørende og dermed uden indblanding fra de ansatte i centeret.
 • sigter mod at fremme fysisk, psykisk og social sundhed for de mennesker, der kommer i centeret.
 • er i lighed med Aktivitets- og Frivilligcenteret underlagt Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.
 • viser respekt for hinanden.

 Herudover har alle tavshedspligt omkring private forhold, man som frivillig bliver bekendt med.

 

 

Siden er sidst ændret: 14-06-2023 Til top