Velkommen

AFC har ændret retningslinjerne og genåbner nu (næsten) alle aktiviteter.

Kære brugere, frivillige, foreninger, organisationer og alle andre med tilknytning til AFC

Vi er fantastisk glade for at kunne informere om, at Corona-retningslinjerne i AFC lempes fra mandag d. 17. august, således at endnu flere aktiviteter kan genåbnes og andre kan vende tilbage til normal drift.

De nye retningslinjer:

  • I alle lokaler og øvrige opholdsrum skal der være 2 m2 pr. borger samt 1 m. imellem hver borger, hvilket betyder, at dobbelt så mange personer som hidtil må opholde sig i det enkelte lokale. På alle indgangsdøre til alle lokaler, der kan bookes, samt i booking­systemet EG On fremgår det, hvor mange personer der må være i hvert enkelt lokale.
  • Umiddelbart ved ankomsten til AFC skal der sprittes hænder af ved de opstillede dispensere. Hvis man skal benytte et lokale på 1. sal, bedes man benytte indgangsdøren direkte ind i trappetårnet fra parkeringspladsen.
  • Både når man ankommer til og forlader lokalet, skal berøringsflader (f.eks. bord og stol) aftørres med det rengøringsmiddel, der er til rådighed i alle lokaler, hvor der også er adgang til håndsprit.
  • Der er kun er adgang for visiterede borgere i Daghjemmet og Oasen samt på toiletterne på gangen over for Daghjemmet.

I alle lokaler er der tydelig skiltning med retningslinjerne, og er man i tvivl, er man altid velkommen til at spørge Peter, Lotte, Helene eller Winnie. Vi beder jer respektere, at der ved spørgsmål ikke er adgang til daghjemmenes medarbejdere. Dette er for at reducere smitterisikoen for vores allermest sårbare borgere.

De nye retningslinjer betyder bl.a., at billardbordet i stueetagen samt alle køkkener og kaffeautomaten på 1. sal igen kan benyttes. Sidst men ikke mindst genåbner Den Frivillige Café men desværre ikke allerede på mandag, da en sådan genåbning kræver meget arbejde og planlægning. Så snart der er en dato for genåbningen, udsender vi den.

Desværre er der stadig nogle få aktiviteter, der endnu ikke kan genoptages, eller som skal genoptages på særlige vilkår, og de pågældende hold vil vi kontakte direkte.

Hvis man er tovholder på et hold eller en aktivitet, og man af den ene eller anden grund stadig ikke ønsker at genoptage sine aktiviteter på trods af de nye retningslinjer, er det meget vigtigt at Peter får besked herom, så andre borgere kan få glæde af lokalerne. Peter kan kontaktes på tlf. 2120 9774 eller på pje@solrod.dk.

Vi skal stadig passe på os selv og hinanden!

Selvom retningslinjerne nu lempes, er det utrolig vigtigt for os at understrege, at vi alle bærer et stort ansvar for at passe på os selv og hinanden. Derfor gælder det stadig, at hvis man er særligt sårbar eller hører til i en af Corona-risikogrupperne, er det et personligt ansvar at holde ekstrastor afstand til andre mennesker eller helt at blive hjemme for at reducere smitterisikoen mest muligt.

Samtidig gælder det, at man under ingen omstændigheder må komme i AFC, hvis man føler sig syg, har feber, er i karantæne eller har fået bekræftet, at man er smittet med Corona.

Så er der kun tilbage at byde jer alle velkommen i et AFC – næsten som vi kender det!

Mange hilsner og på kærligt gensyn - vi glæder os til at se jer!

Bedste hilsner fra alle medarbejdere i AFC

Siden er sidst ændret: 18-08-2020 Til top