Faste aktiviteter og hold

Her kan du finde de aktiviteter, du kan gå til.

I AFC findes en lang række aktiviteter, som groft kan inddeles i tre grupper:

  • Aktiviteter i Aktivitetscenteret - aktiviteter som er startet op og drives af frivillige, der ikke er tilknyttet nogen forening, klub eller på anden måde er organiseret. Aktiviteterne kan både være enkeltstående og tilbagevendende og er som udgangspunkt åbne for nye borgere.

  • Aktiviteter i Frivilligcenteret - aktiviteter som organiseres og drives af frivillige, der er tilknyttet en forening, klub eller på anden måde er organiseret. Aktiviteterne kan både være enkeltstående og tilbagevendende.

  • Andre aktiviteter - aktiviteter som arrangeres af Solrød Kommune eller private erhvervsdrivende i Solrød Kommune, og hvor AFC alene står for udlån af lokaler.

Nogle af aktiviteterne køer igennem hele kalenderåret, på faste dage. Andre holder ferie og sommer-pauser og andre igen har en venteliste, så spørg gerne inden du møder op, så du ikke går forgæves.

For information om de hold og aktiviteter i listen, hvor der ikke er en kontaktperson angivet, kan aktivitetskorrdinatoren på AFC kontaktes, på AFC@Solrod.dk

Siden er sidst ændret: 17-04-2024 Til top