Hvorfor frivilligt socialt arbejde i Solrød?

I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement. Vi har ildsjæle, der med stor energi skaber fællesskab, nærvær og sundhed rundt om i hele kommunen.

Solrød Kommune anser de frivillige sociale indsatser som et bidrag af sin helt egen art. Ikke som hverken en erstatning for eller et supplement til de kommunale kerneydelser. Byrådet anerkender, at det frivillige sociale arbejde kan og gør noget helt andet og ganske særligt for vores lokalsamfund. Frivillige byder ind med andre perspektiver og en anden gensidighed i nærværet end de professionelle ansatte.

Effekten af de mange forskellige indsatser på det frivillige sociale område er tydelig: Øget tryghed, sundhed og værdighed til kommunens borgere. Det er sundt at deltage i en aktivitet, såvel som det er sundt selv at bidrage som frivillig.

Frivillige skal ikke løse de kommunale kerneopgaver

Solrød Kommune er opmærksomme på, at der er et grænseområde, hvor de kommunale kerneopgaver og det frivillige sociale arbejde kan overlappe eller grænse tæt op ad hinanden. Vi anerkender dette og ved, at det kræver vedvarende dialog og opmærksomhed, for frivillige skal ikke løse de kommunale kerneopgaver.

Læs mere i Solrød Kommunes Politik for frivilligt socialt arbejde.

Siden er sidst ændret: 20-12-2022 Til top