Hvor foregår det frivillige sociale arbejde?

I Solrød er det frivillige sociale arbejde organiseret på flere forskellige måder og det foregår både i og udenfor foreninger.

Frivillige sociale foreninger

Frivilligt socialt arbejde udføres ofte af frivillige tilknyttet frivillige sociale foreninger. De frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have en bestemt mærkesag eller et særligt fokus på usatte borgere, der er har nogle udfordringer i dagligdagen. Det kan fx være i forhold til deres økonomi, handicap, sygdom, ensomhed, misbrug eller andre udfordringer. 

Eksempler på frivillige sociale foreninger i Solrød Kommune:

  • Børns Voksenvenner
  • Integrationsgruppen i Solrød
  • Solrød Solisterne
  • ADHD foreningen
  • Ældresagen
  • Diabetesforeningen
  • Alzheimerforeningen

Andre foreninger fx idræts- og kulturforeninger

Frivilligt socialt arbejde kan også foregå i mere traditionelle idræts- og kulturforeninger, der ønsker at tage et særligt ansvar for en sårbar gruppe, og derfor laver særlige aktiviteter for svage eller udsatte grupper. Det kan være for overvægtige børn, svage ældre, kræftramte osv.

Kommunale institutioner

Kommunale frivillige laver frivilligt arbejde på en kommunal institution fx i en børnehave, på et plejecenter eller i et Aktivitets- og Frivilligcenter. Kommunale frivillige er ofte direkte rekruteret og organiseret af institutionen, men frivilligheden kan også foregå i et samarbejde med en frivillig forening eller organisation.

Selvorganiserede frivillige

De selvorganiserede frivillige laver frivilligt socialt arbejde uden for traditionelle foreninger og ofte med meget lidt støtte fra kommunen. Ofte planlægges de frivillige aktiviteter uformelt via netværk eller platforme på internettet. 

Siden er sidst ændret: 20-12-2022 Til top