Definition på frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der primært retter sig mod udsatte eller svage grupper. På den måde adskiller det sig grundlæggende fra den frivillighed, der foregår i fx idræts- og kulturlivet.

At det er frivilligt betyder

  • at det udføres uden hverken fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
  • at det er ikke-lønnet ud over godtgørelse for omkostninger eller symbolske betalinger.
  • at det udføres og er til gavn for andre end egen familie eller én selv.

At det er socialt arbejde betyder

  • at det udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
  • at det er handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget sundhed, velfærd og omsorg.
  • eller at det er handlinger, der sigter mod at løse velfærdsproblemer.

Er du nysgerrig på fakta og tal om danskernes frivillige arbejde, kan du finde god information på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside frivillighed.dk.

Siden er sidst ændret: 20-12-2022 Til top