FrivilligcenteretFrivilligcenteret

Tal om frivilligheden

I Danmark laves der meget frivilligt arbejde. Få tal på det og mere viden.

Vi har ingen tal for, hvor mange der laver frivilligt arbejde i Solrød Kommune, men der findes undersøgelser af frivilligheden i Danmark.

Nedenfor kan du finde udvalgte tal og data om frivillige i Danmark. Tallene er hovedsagligt baseret på Center for frivilligt socialt arbejdes frivilligrapport: Tal om det frivillige Danmark (2017) og Rambølls: Frivillighedsundersøgelsen 2017.

Hvor mange danskere laver frivilligt arbejde?

41%

Er mænd og kvinder lige engageret i frivilligt arbejde?

Ja, mænd og kvinder er næsten lige engagerede. Dog med en lille overvægt til mændende. Der er dog stadig forskel på, hvor kvinder og mænd engagerer sig. I det sociale arbejde og på sundhedsområdet er der flest kvinder, mens mændene fortsat er i overtal på idrætsområdet.

Hvem er de mest aktive aldersgrupper?

De frivillige er i gennemsnit 49 år. Og de største grupper af frivillige finder vi blandt 60+, 16-19 år og 40-49 år.

Inden for kultur og det sociale område er der mange ældre frivillige, mens der er flest frivillige blandt de 30-49 årige inden for idrætsområdet:

  • På kulturområdet er det blandt ældre over 66 år, at der er flest frivillige 
  • På idrætsområdet er det blandt de 30-49 årige, at der er flest frivillige
  • På det sociale område er det blandt ældre over 66 år, at der er flest frivillige

Hvor mange timer bruger vi på frivilligt arbejde?

Danskerne lægger 365 millioner frivilligtimer om året – eller en million timer om dagen. Det svarer til, at hver eneste dansker i gennemsnit bruger 15 minutter om dagen på frivilligt arbejde.

En frivillig bruger i gennemsnit 4 timer om ugen.

Der er dog meget stor forskel på, hvor megen tid frivillige bruger. Nogen lægger ganske få timer – mens andre lægger rigtig mange timer, svarende til et fuldtidsarbejde eller mere.

  • Ældre frivillige over 66 år er den aldersgruppe, som bruger flest timer på frivilligt arbejde – godt 22 timer om måneden
  • Gruppen af 30-49 årige bruger mindst tid på frivilligt arbejde - i gennemsnit 12 timer om måneden
Siden er sidst ændret: 20-12-2022 Til top