FrivilligcenteretFrivilligcenteret

Vi vil gerne hjælpe dig

Solrød Kommune har en frivilligkonsulent og andre ansatte, som på forskellig vis kan hjælpe dig, hvis du allerede er frivillig eller gerne vil være det.

Solrød Kommune ønsker at understøtte de frivillige initiativer bedst muligt, og derfor vil vi gerne indgå i tæt samarbejde og dialog med frivillige, foreninger og alle andre aktører på det frivillige sociale område. Vi ønsker at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats, og vi vil arbejde for, at den er synlig i vores kommune til gavn for de mange, der har stor glæde af alle de aktiviteter, der er på det frivillige sociale område.

I Solrød Kommune er der flere ansatte, der på forskellig vis understøtter og udvikler det frivillige sociale arbejde. Disse personer er jeres ressourcepersoner på frivillighedsområdet.

Nina H. Gregersen, Frivilligkonsulent for hele kommunen kongr@solrod.dk, 5618 2430.
Nina har kontor i Aktivitets- og Frivilligcenteret, hvor I altid er velkomne til at kontakte hende.

Derudover er der forskellige andre medarbejdere, der mere lokalt arbejder med at fremme det frivillige sociale arbejde:

Aktivitets koordinator Hanne Eskerod Madsen, afc@solrod.dk 
Gitte Winther Skov, Aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Chr. Have gws@solrod.dk, 5618 1990
Rikke Frisenette, Bibiliotekar i Solrød Bibliotek og Kulturhus rfi@solrod.dk, 5618 2809

Sådan kan du bruge frivillligkonsulenten eller teamet

  • hvis du vil vende nogle ideer
  • hvis du har konkrete problemstillinger
  • hvis du har brug for støtte og hjælp
  • hvis du vil starte et nyt projekt
  • hvis du har spørgsmål af praktisk karakter

Vi glæder os til at høre fra dig!

Siden er sidst ændret: 24-04-2023 Til top